Chuyên đề: Thực hành dạy học online.

Chuyên đề: Thực hành dạy học online.

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 1311 của Sở giáo dục Đào tạo Đắk Lắk, Phòng Giáo dục Đào tạo EaKar về việc tổ chức khai giảng và thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Ngày 7/9/2021 trường TH Nguyễn Văn Bé tổ chức chuyên đề Thực hành dạy học Online nhằm giúp Giáo viên làm quen với việc học trực tuyến từ ngày 15/9/2021. Đây là một phương pháp... ...