Công tác chuẩn bị dạy học Online.

Công tác chuẩn bị dạy học Online.

Lượt xem:

Thực hiện Công văn chỉ đạo của các cấp về việc dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 còn bùng phát. Ngay từ đầu tháng 9, Trường TH Nguyễn Văn Bé đã phối hợp với VNPT hướng dẫn cho GV cách thức dạy học trực tuyến qua PM: LMS, google meet,… Bước đầu còn nhiều khó khăn vì GV đã lớn tuổi, thao tác máy,... ...
Thực hành dạy học Online ở trường TH Nguyễn Văn Bé.

Thực hành dạy học Online ở trường TH Nguyễn Văn Bé.

Lượt xem:

Thực hiện Công văn chỉ đạo của các cấp về việc dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 còn bùng phát. Ngay từ đầu tháng 9, Trường TH Nguyễn Văn Bé đã phối hợp với VNPT hướng dẫn cho GV cách thức dạy học trực tuyến qua PM: LMS, google meet,… Bước đầu còn nhiều khó khăn vì GV đã lớn tuổi, thao tác máy,... ...