GIỚI THIỆU BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 “KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG” NXB GD VIỆT NAM

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 “KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG” NXB GD VIỆT NAM

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ... ...
GIỚI THIỆU CHUNG VỂ TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ

GIỚI THIỆU CHUNG VỂ TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ

Lượt xem:

GIỚI THIỆU CHUNG VỂ TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ                                                                 (Tập thể CB-GV-NV và đại biểu dự HNCCVC năm học 2020-2021) Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé được thành lập từ ngày 20/8/2020, trên cơ sở sáp nhập... ...