THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2020-2021

Trường có 15 lớp. Tổng số: 401 học sinh. Tổng số CBGVNV: 30 người

GV giỏi trường 17 đ/c; GV giỏi huyện 3 đ/c. Chiến sĩ TĐ cấp tỉnh: 01 đ/c; CSTĐ cấp cơ sở: 2 đ/c; LĐTT: 22 đ/c

Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, khang trang, sạch đẹp và an toàn.

Trường: Nhiều năm đạt tập thể lao động Tiên tiến, được UBND huyện tặng giấy khen.

Đạt chuẩn QG mức độ 1 năm 2003

Tập thể nhà trường luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

(Đặng Thị Yên – PHT)